เช็คด่วนๆ!! ราคากลางของ "ค่าทำฟัน" เพื่อใช้สิทธิ์ "ประกันสังคม" หลังรัฐเพิ่มสิทธิ์ให้เป็น 900 บาทต่อปี !!

Publish 2016-08-19 15:34:30

สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปราคากลางกิจกรรมบริการทันตกรรม (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/ราย/ปี)

ลำดับ      รายการ                        อัตราค่าบริการ

1        ขูดหินปูนทั้งปาก                       400

2        อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam
              -  1 ด้าน                               300
              -  2 ด้าน                               450

3         อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
              -  1 ด้าน (ฟันหน้า)                  350
                                 (ฟันหลัง)           400
              -  2 ด้าน (ฟันหน้า)                  400
                                 (ฟันหลัง)           500

4       ถอนฟัน (ฟันแท้)                        250
            ถอนฟันที่ยาก                           450
5       ผ่าฟันคุด                                 900

 

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุขติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวอัจจิมา วรรณโร