ควรดีใจมั้ย??!! ประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟันเป็น 900 บาทต่อปี

Publish 2016-07-18 12:52:38

 

ลูกจ้างควรดีใจมั้ย!!! ประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟันให้กับลูกจ้างในระบบเป็น 900 บาทต่อปี ซึ่งจากเดิมได้  600 บาทต่อปี แต่ก็ยังน้อยกว่าที่ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องคือ 1,200 บาทต่อปี  เริ่ม 12 สิงหาฯ นี้

 

วันนี้ (18 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยวานนี้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ (บอร์ดการแพทย์) เสนอให้เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่อยากให้เพิ่มวงเงินค่าทันตกรรม เป็น 1,200 บาทต่อปี แต่การเพิ่มวงเงินจะต้องคำนึงถึงกรอบค่าใช้จ่าย หรือภาระทางงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

 

พล.อ.ศิริชัย กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีแนวทางการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนแล้วนำมาเบิกกับ สปส.ในภายหลังนั้น ขณะนี้ สปส.ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาล หรือคลินิก เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ซึ่งจะนำร่องสถานพยาบาลและคลินิก ใน 30 จังหวัด จากนั้นก็จะขยายออกไปให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

 

  

 

รมว.แรงงาน ยังระบุอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด สปส.ยังพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการเรื่องทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน โดยเห็นว่าไม่ใช่การรักษาโรคทางช่องปาก จึงไม่สามารถนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่ง สปส.จ่ายให้แก่โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมรูปแบบของเหมาจ่ายรายหัวเป็นรายปี เนื่องจากเป็นการทำฟันโดยเฉพาะ ส่วนการรักษาโรคในช่องปากนั้น สามารถนำไปรวมกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระบบประกันสังคมได้ โดยให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน


ข้อมูล : แนวหน้า