ปลื้มปิติภาพพระเมตตา เจ้าฟ้าพัชริกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิต มรภ.สวนดุสิต พิการสายตารับปริญญาบัตร

ปลื้มปิติภาพพระเมตตา "เจ้าฟ้าพัชริกิติยาภาฯ" ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิต มรภ.สวนดุสิต พิการสายตารับปริญญาบัตร

Publish 2019-06-21 09:08:01


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,426 คน ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 อีกด้วย 
 

 เฟซบุ๊ก Suan Dusit University ได้โพสต์ข้อความสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ระบุรายละเอียดว่า " ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา ชาวสวนดุสิตปลื้มปิติ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เอื้อมพระหัตถ์ประคองมือบัณฑิตพิการทางสายตารับปริญญาบัตร

 

 

ในขณะที่บัณฑิตเดินชนแท่นประทับ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี " 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Suan Dusit University

ขอบคุณ  พศิน อินทา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;