สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ ประคองบัณฑิตพิการสายตา (คลิป)

Publish 2019-06-19 23:08:00


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17- 20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 ซึ่งในการพระราชทานปริญญาบัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่บัณฑิต รวมถึงครอบครัวของบัณฑิตทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระองค์ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาในการพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @boonlucksa13 ได้โพสต์คลิปวิดิโอสุดปลื้มปิติ ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้พิการทางสายตา โดยระบุข้อความว่า

 

 

ภาพประทับใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา 

 

 

 ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2562

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : twitter @boonlucksa13

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทำส้มตำถาด ที่ประเทศฝรั่งเศส

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ ประคองบัณฑิต(คลิป)

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิต

ครั้งเมื่อ ร.9 ทรงเคยเป็น ล่ามภาษา ให้นายกรัฐมนตรีไทยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน