สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ ประคองบัณฑิต(คลิป)

Publish 2019-06-19 15:18:45


ถือเป็นคลิปที่มีชาวเน็ตแชร์เป็นจำนวนมากสำหรับคลิปประทับใจเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,426 คน ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
  

 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่บัณฑิตรวมถึงครอบครัวของบัณฑิตทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระองค์ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร

 

  

 นอกจากนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ BOONLUCKSA ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความสุดประทับใจชาวเน็ตหลายท่านที่ได้ชมคลิปนี้ โดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์ท่านนี้ได้ระบุว่า..."ภาพประทับใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับมือบัณฑิตคนหนึ่งให้รับพระราชทานใบปริญญาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากบัณฑิตพิการทางสายตา"หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตได้มีการรีทวิตกันเป็นเป็นจำนวนมาก

 

ขอบคุณผู้ใช้ทวิตเตอร์ boonlucksa13ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน