โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Publish 2019-05-22 14:54:52


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็ปไซต์ ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดวันที่ ๕ ธันวาคมทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

 

 
ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;