ในหลวง ร.10 พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

"ในหลวง ร.10" พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

Publish 2019-05-17 15:15:07


วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐ พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

  

สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี 
 

 

 
ทั้งนี้ สามารถ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ https://bit.ly/2LN35Vl

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน