กรมสมเด็จพระเทพฯตรัสนายทหาร เล่าสมัยเด็กๆตามเสด็จในหลวงร.9

Publish 2019-05-16 13:05:01


จากกรณีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการสัมมนาวิชาการรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่4 ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จังหวัดน่าน การนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน), ดร.วิจารณ์ สิมาฉาย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชการประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า ๔๐๐ คน 

ขณะที่เฟซบุ๊ก เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพฯ ในช่วงวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค. ที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นพระราชกรณียกิจยังความปลาบปลื้มให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก จึงขอนำเรื่องราวข่าวสารนี้มาเผยแพร่ต่อดังนี้

 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 

  

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการ​ระดับนานาชาติ​ ครั้งที่​ ๑๐ ระดับชาติ ครั้งที่​ ๓ “The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษของกำลังพล ในโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินงานร่วมกับมลฑลทหารบกที่ ๓๘ ณ กรมทหารพรานที่ ๓๒ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยช่วงหนึ่งกรมสมเด็จพระเทพฯได้ตรัสกับทหารที่มาเข้าเฝ้าฯด้วยช่วงหนึ่ง

 

 

“หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือ จะก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราก็ร่วมกันช่วยเหลือกันทำงานต่อไปเพื่อความก้าวหน้า บางทีก็ต้องทนร้อนทนหนาว เราอาศัยอดทนเข้าว่า คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของทหาร เมื่อตอนเด็กๆตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ท่านก็บอกให้อดทน แดดร้อนถ้าวิ่งเข้าร่ม ก็ทรงเรียกออกมา ก็ต้องอยู่แบบนี้ ต้องทำงานทั้งวัน”

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : FB_สำนักงาน กปร. , FB_มูลนิธิชัยพัฒนา

คลิปทวิตเตอร์ : Boonlucksa @boonlucksa13ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน