ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ

Publish 2019-05-03 15:53:40


วันนี้ (03/05/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แค่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งพิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาฉุกเฉินจํานวน 19 ราย

 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศทหารกรณีพิเศษ

อีกทั้งวันเดียวกัน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แค่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวติเนื่องจากจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 96 ราย ดังนี้รายชื่อทั้งหมด 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจาฯ การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562
-ราชกิจจาฯประกาศ เลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
-ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;