สำนักพระราชวัง แถลงการณ์   "สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ  # ขอทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ "สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ # ขอทรงพระเจริญ

Publish 2018-03-06 19:16:34

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์  เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 6 มีนาคม พ.ศ.2561


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน