ทอท.อำนวยความสะดวกปชช.ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดรถรับส่งเส้นทาง ทสภ. – สนามหลวง 06.00 – 18.00 น.

ทอท.อำนวยความสะดวกปชช.ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดรถรับส่งเส้นทาง ทสภ. – สนามหลวง 06.00 – 18.00 น.

Publish 2017-10-05 10:04:55บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 ได้จัดรถรับส่งประชาชนในเส้นทาง ทสภ. – สนามหลวง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 06.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นรถได้บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และรถจะจอดส่งหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณสนามหลวง รวมทั้งได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่นำรถไปจอดที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C, D และ E ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,100 คัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus รับส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดรถรับส่งเส้นทาง ทดม. – สนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่ ประตู 15 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และรถจะจอดส่งที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณสนามหลวง และยังได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 2 – 3 ณ อาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณอาคารคลังสินค้า 3 และ 4 สำหรับบริการประชาชนนำรถมาจอดโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 800 คัน
CR:AOT Officialติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เเสงจันทร์ กันธิยะ