“สถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนฝนอันชื่นใจคอยหล่อเลี้ยงคนไทยตลอดมา”สมเด็จพระสังฆราช ยกตำนาน“พระพุทธเจ้า”เรียกฝนตรัสขอกรุณาเมตตาต่อกัน?!?

“สถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนฝนอันชื่นใจคอยหล่อเลี้ยงคนไทยตลอดมา”สมเด็จพระสังฆราช ยกตำนาน“พระพุทธเจ้า”เรียกฝนตรัสขอกรุณาเมตตาต่อกัน?!?

Publish 2017-08-23 07:16:21

จากกรณีเมื่อเย็นวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังมณฑลพิธี พระลานพระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งทรงนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถาและทรงเชิญชวนเจริญจิตภาวนา ความตอนหนึ่ง ว่า"เราทั้งหลายได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระทำกิจมหามงคล คือได้มาสวดและเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกัน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

​ขอให้ทุกท่านจงประมวลพลังแห่งความดีงามนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อาตมภาพขอเชิญชวนทุกท่านเพ่งพิจารณาไปที่องค์พระคันธารราษฎร์ที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ท่ามกลางมหาสมาคมนี้

พระพุทธรูปองค์นี้เป็นปูชนียวัตถุที่ล้ำค่ายิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นมิ่งมงคลแห่งราชอาณาจักรไทย

พระพุทธรูปปางนี้ มีตำนานอยู่ว่า ในสมัยหนึ่งที่เมืองสาวัตถี ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พระพุทธเจ้า มีพระประสงค์จะอนุเคราะห์มหาชน จึงทรงผ้าอาบน้ำฝนแล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระบัว ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ ฝนก็ได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์

เมื่อแลเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ จึงทำให้อาตมภาพระลึกถึงบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งที่ว่า

 

​อันความกรุณาปรานี​​

จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ​​

จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

​เป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจ​

แก่ผู้ให้และผู้รับสมถวิล

เป็นพลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น​​

เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา


เดือนสิงหาคมเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามของบุคคลผู้มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่ เหมือนฝนอันชื่นใจ คอยหล่อเลี้ยงคนไทยทุกคนตลอดมา

จึงขอให้คนไทยทุกคน เจริญรอยพระยุคลบาท ด้วยการแผ่เมตตาให้กันและกัน มีความกรุณาปรานีต่อกันอย่างจริงใจ มีดวงจิตที่เอิบอิ่มเพราะการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแก่ตนเอง จงมุ่งสร้างความสุขในชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ

ขอเราทั้งหลาย จงร่วมกันเจริญจิตภาวนา ทำจิตให้สงบ ให้ว่างจากอารมณ์ทั้งปวง จนบังเกิดเป็นความสบาย เป็นกระแสแห่งความร่มเย็น แผ่ครอบคลุมทั่วแผ่นดินไทย"

อนึ่ง ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

ขอบคุณ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ