ใครกำลังเจอปัญหานี้ จะคลายออกด้วยคาถานี้เลย !! อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว ต้องลองวิธีนี้! "สวดมนต์" ตามนี้เพิ่มความจำได้ดีเหมาะกับทุกคน

ใครกำลังเจอปัญหานี้ จะคลายออกด้วยคาถานี้เลย !! อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว ต้องลองวิธีนี้! "สวดมนต์" ตามนี้เพิ่มความจำได้ดีเหมาะกับทุกคน

Publish 2018-07-19 15:15:23


 

อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว ต้องลองวิธีนี้! "สวดมนต์" มาดู "บทสวด"เพื่อเสริมความจำกัน !  

คาถาพระสุนทรีวาณี(คาถาเรียกความจำ)

พระสุนทรีวาณี คือ เทวีแห่งปรีชาญาณและความรู้แจ้ง ผู้ทรงอานุภาพบันดาลความเป็นเลิศทางปัญญาและการเข้าถึงพระธรรม

 

 

 

 

 (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหังปิณะยะตัง มะนังฯ

คำแปล

     นางฟ้า คือพระไตรปิฎกอันเกิดจากดอกอุบล คือพระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์ รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้ ปฏิบัติตามได้ ในพระไตรปิฏกทั้งโลกียะและโลกุตตระนั้นเทอญ

 

 

คาถาพระอินทร์

 

 

 

 

สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุงวิโสทายิอิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

 

 

     คาถาบทนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน บอกว่าเวลาก่อนที่จะดูหนังสือ ให้ไหว้พระ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ์ นึกถึงบิดามารดา ความดีของท่าน นึกถึงครูบาอาจารย์ แล้วนึกถึงพระอินทร์เจ้าของคาถา แล้วว่าสัก 1 จบ แล้วก็ดูหนังสือ เมื่อจะเลิกจากอ่านหนังสือก็ว่าสักอีก1จบ วันแรก ๆ ก็อาจจะจำไม่ได้ แต่วันต่อไปก็อาจจะคล่องตัวขึ้นมาเอง

 

 

  

คาถาเรียนดีมีความจำเลิศ
สักโก โอสะถัง พุทธโกสาจะ ธัมมัง ลังกายัง
สีหะกะฬะภาสา พะหูลาภา พะหูปัญญา พะหูสิงเห ปะสิทธิเมฯ

 

 

 

พระคาถาทำให้ปัญญาว่องไว
ปัญญาจิตตัง สิเนหัง พันธัง สะวาหุมฯ ครบ ๓ จบ

 

 

 

เมื่อท่องบทสวดแล้ว อย่าลืมท่องตำรากันนะคะ รับรองว่า ท่องทั้งสองอย่างแบบนี้ ได้ผลดีสุดยอด !

 

 

 

ขอบคุณภาพสวยๆ จาก https://pixabay.com
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์พงศ์ ชาญอัมพร