"ตะปูปริศนา!!" เมือเทวดาหนีเที่ยว ร้อนถึงเจ้าอาวาสต้องตอกตะปูอาคมตรึงไว้ที่ขาให้อยู่เผ้าอุโบสถ์ ตำนานลือลั่นแห่งวัดดังเกาะเกร็ด(มีคลิป)

Publish 2018-07-18 16:44:30


วัดปรมัยยิกาวาส
ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอด ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาส ตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่กระนั้น พระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบัน ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษา พระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริงด้านหลัง พระอุโบสถ มีพระมหารามัญเจดีย์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า
ที่เกาะเกร็ดได้มีเรื่องราวที่เล่าขนานกันมา ว่ามีเทวดาตนหนึ่ง ชอบออกมาเที่ยวเล่น และคนในเกาะเกร็ดก็ได้เห็นกันบ่อยๆ
ว่ามีชายแต่งกายประหลาด และไม่คุ้นหน้า เดินเที่ยวเล่นอยู่ที่เกาะ (สมัยนั้นเกาะเกร็ด เป็นชุมชนเล็กๆบนเกาะ ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว) 
เมื่อเห็นบ่อยเข้า ก็พากันไถ่ถามถึงชายแปลกหน้า ที่สุดก็ไปเล่าให้เจ้าอาวาสวัดฟัง
เมือเจ้าอาวาสฟังแล้วก็เลยพาชาวบ้านไปดูเทวดาที่อยู่ในอุโบสถ

ถามว่าว่า "ใช่ไหม... ที่พูดถึงใช่ไหม"

พอเข้าอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ชาวบ้านก็เลยบอกว่าใช่องค์เต็มของเทวดาที่ถือพัดด้านหลังพระประธานในอุโบสถ์ ทางทีมงาน สืบทราบมาได้ข้อมูลในภายหลังว่า 
ภิกษุ องค์ที่ตอกตะปูใส่ขาเทวดา ผู้เป็นเลิศในวิทยาคม ที่วัดปรมัยยิกาวาส รูปนั้น 
คือเกจิอาจารย์ยุคเก่า  "หลวงพ่อละโว้" หรือ "พระครูละโว้" นั่นเอง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์พงศ์ ชาญอัมพร

;