๒๖ มิถุนายน น้อมรำลึก คล้ายวันประสูติ "สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)"ผู้ที่หลวงปู่ฝั้น เคยทำนายไว้ "มหาฯ ภาวนาดีดีนะ ต่อไปจะได้เป็นสมเด็จ"

Publish 2018-06-25 23:53:08


เมื่อประมาณปี ๒๕๐๘  ท่านเจ้าคุณจินดาภรณ์มุนีวัดราชบพิธ ผู้เป็นพระอุปปัชฌาย์ของ ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน ตอนบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมกับท่านมหาอัมพร ท่านสุจินต์ ไปถึงวัดป่าบ้านตาด กราบท่านอาจารย์มหาบัวเพื่อฟังธรรมและฝึกนั่งกรรมฐานแล้วก็นอนที่วัด 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

 

 

 

ครูบาอาจารย์วัดราชบพิธที่ไปด้วยกันในครั้งนั้น ต่อมาท่านได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะถึงสององค์ ท่านเจ้าคุณจินดาภรณ์มุนี(ทองเจือ จินฺตากโร)นั้น คือสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธองค์ที่ ๕ อีกองค์หนึ่งก็คือท่านมหาอัมพร (อัมพร อมฺพโร) เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธองค์ที่ ๖ ในปัจจุบันและได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

 

 ในการเดินทางครั้งนั้น ท่านเจ้าคุณจินดาภรณ์มุนี(ทองเจือ จินฺตากโร) กับ พระมหาอัมพร อัมพโร และ คณะ นอกจากการไปหาหลวงตามหาบัว แล้ว ทางคณะได้เดินทางต่อเพื่อไปกราบไหว้ และฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ที่วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร ด้วยในครั้งนั้น ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้กล่าวกับ พระมหาอัมพร อัมพโร ว่า

 "มหาฯ ภาวนาดีดีนะ ต่อไปจะได้เป็นสมเด็จ" 

 

 

หลวงปู่ฝั้น

 

 

หลวงตามหาบัว

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)และด้วยอภิญญาทางจิตที่สามารถรู้ได้ล่วงหน้า ต่อมาพระมหาอัมพร ก็ได้รับสมณศักดิ์และเลี่อนขึ้นตามอันดับถึงที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ตามคำกล่าวของท่านพระอาจารย์ฝั้น กระทั่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

น้อมกราบพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และพระมหาอัมพร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ สาธุ

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

FB ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน และ FBศิษย์พระอาจารย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี