รู้กันหรือยัง "โทษอาญา...ยุคใหม่" !!! สามารถทำงานบริการเพื่อสังคม แทนการเข้าคุก !!! เพื่อชดใช้ความผิดที่ตนก่อ

รู้กันหรือยัง "โทษอาญา...ยุคใหม่" !!! สามารถทำงานบริการเพื่อสังคม แทนการเข้าคุก !!! เพื่อชดใช้ความผิดที่ตนก่อ

Publish 2018-05-24 13:09:02

วันที่ 23 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ จ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินจัดการให้ผู้ที่กระทำผิดบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งทางด้านกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการส่งผู้กระทำผิดไปบริการสังคมแทนค่าปรับโดยได้ให้เริ่มจากผู้ที่มีคดี "ขับขี่โดยประมาท" ที่มีวงเงินค่าปรับ 10,000 บาท ให้มาทำงานบริการสังคมที่มีประโยชน์ และต้องสอดรับกับฐานความผิดที่ตนได้ก่อ ทั้งนี้ ทางด้านโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์ที่จะรับผู้ทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาล และผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ


ซึ่งนี่ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่สำหรับผู้ที่ได้กระทำผิดอาญาไม่ร้ายแรง ถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับตามที่ศาลกำหนด ซึ่งโดยปกติจะทำการกักขังแทนค่าปรับ แต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนให้ผู้กระทำผิดจำพวกนี้ ทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ และจะถืออัตราหักค่าปรับวันละ 500 บาท

โดยทางศาลจะเป็นผู้พิจารณา จากหลายๆส่วนว่าจะอนุญาติหรือไม่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง