น้อมกราบสาธุ! ประติมากรรมพระพุทธรูปยักษ์ บนหน้าผาหินทราย วัดเขาซับพงโพด อ.เสิงสาง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา

น้อมกราบสาธุ! ประติมากรรมพระพุทธรูปยักษ์ บนหน้าผาหินทราย วัดเขาซับพงโพด อ.เสิงสาง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา

Publish 2018-03-13 16:41:49

วัดเขาซับพงโพด ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นวัดป่าที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทำให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก นอกจากคนในพื้นที่ ซึ่งวัดแห่งนี้มีประติมากรรมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่น่าสนใจที่ถูกแกะสลักไว้อย่างสวยงาม บนหน้าผาที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า ผาแดง และน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา พระอธิการประเทือง ธรรมปาโล เจ้าอาวาสวัดเขาซับพงโพด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วัดแห่งนี้ถูกก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2527 มีพะภิกษุสงฆ์จำวัด อยู่ ไม่มาก ด้วยความที่ตนเองชอบในงานศิลปะและคิดว่าต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาท่องเที่ยวภายในวัด ประกอบกับวัดอยู่ติดกับเขาซับพงโพด มีหน้าผา จึงได้ให้ช่างแกะสลักมาแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่
เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนหันเข้าวัดกันมากขึ้น จึงเริ่มแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผา ที่ชาวบ้านเรียกว่าผาแดง จำนวน 2 องค์ ประกอบด้วยพระพุทธรูปปรางค์สมาธิมีชื่อเรียกว่าพระพุทธมุนี มาขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ส่วนพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์มีชื่อว่าพระเชฏฐ์ไตรภพมุนี มีขนาดความกว้างฐานประมาณ 16 เมตร สูงประมาณ 2.5 เมตร เป็นประติมากรรมนูนต่ำ ทั้งนี้นอกจากประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักทั้ง 2 องค์แล้ว เดินขึ้นบนยอดสุดของภูเขาบนผาแดง ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นได้ทั้งอำเภอเสิงสางด้านทิศเหนือได้อย่างชัดเจนอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 224 ราชสีมา-เสิงสาง ออกจากตัวเมืองนครราชสีมาไปประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดงอำเภอเสิงสางเลี้ยวขวาไปทางหาดชมตะวันเขื่อนลำปลายมาศ ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะพบป้ายวัดเขาซับพงโพด จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะพบวัด

 


 

ภาพและข้อมูลจาก http://region1.prd.go.thติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ