สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ร.๙ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รร.เทศบาลวัดหลวงราชาวาส อุทัยธานี (คลิปสั้น)

Publish 2018-01-10 10:39:05วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 

โอกาสนี้ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงาน ว่า สมาคมฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะจัดทำห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ แห่ง จาก ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ที่โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดอุทัยธานี ภาคเหนือ ที่โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ โดยได้ออกแบบห้องสมุดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๔ แห่ง มีนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นดูแลประสานระหว่างสมาคมฯ กับโรงเรียน ในการจัดทำห้องสมุด จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
 จากนั้นได้เบิกตัวกรรมการฯ และผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรโครงงานของนักเรียน ที่ค้นคว้าจากหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และคณะกรรมการโครงการฯ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับบ้านพักอุทัย จังหวัดอุทัยธานี.
ขอบคุณที่มา : FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
ที่มา FB : เพจพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน @weareitteams
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ