พลาดไม่ได้! อยากไปเห็นเป็นบุญตา ...กรมศิลป์ฯ จัดนิทรรศการพิเศษ พุทธปฏิมาวิจักษณ์ จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ พระเทพฯ เสด็จเปิดงาน ๒๓ ธันวาคมนี้

พลาดไม่ได้! อยากไปเห็นเป็นบุญตา ...กรมศิลป์ฯ จัดนิทรรศการพิเศษ "พุทธปฏิมาวิจักษณ์ จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ" พระเทพฯ เสด็จเปิดงาน ๒๓ ธันวาคมนี้

Publish 2017-12-15 14:29:12

 


จากสายสัมพันธ์ของคนไทย และคนอินเดีย จนมีลูกหลานที่อยู่ในเมืองไทยนั้นยาวนาน และจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐอินเดียที่มีมายาวนานจนครบ ๗๐ปีในปีนี้ ในเฟสบุ๊คซ์ของกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรได้แจ้งว่าจะมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่ไม่ควรพลาดชมดังนี้
 
เฟสบุ๊คซ์ เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรได้แจ้งว่าจะมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษดังนี้
เตรียมพบกับ.....อีกหนึ่งนิทรรศการพิเศษที่ไม่ควรพลาดชม! นิทรรศการ เรื่อง “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) ที่จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย และวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๒๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเชิญเป็นองค์ประธานในการเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (เตรียมติดตามชมถ่ายทอดสดกันได้ทางสถานีโทรทัศน์
ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก Manager Online และเพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร @prfinearts
ที่มา FB :เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร @prfineartsติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม