ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ (คลิป)

Publish 2017-11-30 11:54:37

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
           เมื่อวานนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔ ตำบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๖ นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และข้าราชการในพื้นที่  เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

           เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ แล้วทรงศีล จากนั้น นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์

 

           จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ แล้วเสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก

 

          ลำดับต่อมา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูล เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน ๑๒๐ ราย นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


          สำหรับศาลจังหวัดนครสวรรค์ มีเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ รวม ๑๕ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอลาดยาว อำเภอตากฟ้า อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :  Facebook Detchat Jutikitdecha

                                       เพจ Thairoyalfamily

ขอบคุณคลิปจาก : เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครสวรรค์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ