สร้างบุญ...ได้กุศล! สร้างบาป...กรรมสนอง!! สะเดาะเคราะห์แก้กรรมทำไฉน?...ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

สร้างบุญ...ได้กุศล! สร้างบาป...กรรมสนอง!! สะเดาะเคราะห์แก้กรรมทำไฉน?...ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

Publish 2017-11-11 17:40:58


บทความนี้ผู้เขียนขอเสนอเรื่อง”การแก้กรรมสะเดาะเคราะห์” ซึ่งเป็นการทำพิธีตามความเชื่อของคนสมัยโบราณว่าจะสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น และ มักรวมไปถึงการต่ออายุหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีได้ 

โดยเริ่มจากการทำบุญตั้งแต่ต้นปีก็จะเพิ่มดวงเสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีและตลอดไปอย่างแน่นอน

 ซึ่งวิธีการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์มีอยู่หลากหลายวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ

1.ถือศีล5 การถือศีล5เป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้

2.การถือศีล8 จะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีล5แต่การถือศีล8นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้

3.กินเจ ก็เพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญสูงและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า7วันก็ทำให้ครบ7วันอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละ3วันหรือ7วันเป็นต้น

4.ไหว้พระและถวายดอกไม้ ธูปเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้า

5.ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

6.ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสน

7.สวดมนต์ไหว้พระ ไหว้บูชาเทพต่างๆ
จะทำให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

 8.ทำบุญปล่อยสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต

9.ทำบุญให้ทาน เป็นการรู้จักเสียสละตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือการให้ทานเกื้อกูลคนยากไร้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมี

10.ทำทานแก่คนยากไร้ เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิตจากผู้ยากไร้ที่ได้รับสิ่งของจากเรานั่นเอง

11.ทำบุญโลงศพ ซื้อโลงศพบริจาคศพอนาถาไร้ญาติจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้

12.พิมพ์หนังสือธรรมะแจก จัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกราย
13.บริจาคค่าน้ำค่าไฟ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดี

14.ซื้อข้าวสารถวายวัด เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี

15.การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้

ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ ซึ่งเป็นวิถีแนวทางตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณที่สืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบกระทั่งปัจจุบันค่ะ ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นดีที่สุดนะคะท่านผู้ชม

 

 

ขอขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของเครดิตภาพที่ผู้เขียนได้นำมาจาก (อินเตอร์เน็ต)เพื่อใช้ในการแสดงประกอบเนื้อหาสาระข้อมูลนี้ค่ะ..และขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลจาก:วิกิพีเดีย
,จากข้อมูลความเชื่อส่วนตัว,และข้อมูลเพิ่มเติม(บางส่วน)
จาก :อินเตอร์เน็ตค่ะ
เรียบเรียงโดย:โชติกา พิรักษา และ ศศิภา ศรีจันทร์ ตันสิทธิ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน