ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ...สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนนราธิวาส ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดูแลโครงการพันธุ์ข้าวสำรองเพื่อเกษตรกรไทย

Publish 2017-09-20 18:54:05

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะวิกฤติตามพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์หอมกระดังงา ภายในแปลงตกกล้า และทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ภายในแปลงเกษตรฯ โดยมี เลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2524 โครงการตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไป 8 กิโลเมตร


 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์รวมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร สังคม และการส่งเสริมการศึกษามารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ความรู้ และช่วยอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่ประชาชน ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง

 

 

 

ที่มา : RDPB Project  และ ku.ac.th


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน