เป็นพระมหากรุณาธิคุณ!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (คลิป) !!

Publish 2017-09-16 17:21:32

             เมื่อวานนี้ (๑๕ ก.ย.๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๕๘ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ" ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๖ เพื่อให้บริการรับบริจาคอวัยวะและผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ จากผู้บริจาคสมองตายและผู้บริจาคมีชีวิต ได้แก่ อวัยวะในช่องทรวงอก ไต ตับ และตับอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างนวัตกรรม ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย และบริการทางวิชาการ ในระดับสากล             โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงโดยผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ และนิทรรศการ "๔๕ ปี ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใหม่" จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาของการริเริ่มการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๕ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการปลูกถ่ายไตให้กับนางสาวสำราญ อาจหาญ ซึ่งได้รับไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว และต่อมาได้มีการปลูกถ่ายไตจากญาติด้วย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๓๐ คณะแพทย์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับรายแรกของประเทศไทย ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับปฐมภูมิ และในปีเดียวกัน ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติ และในปี ๒๕๓๕ สามารถปลูกถ่ายหัวใจและปอดพร้อมกัน ได้เป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


                สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้การดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ไต หัวใจ หัวใจ-ปอด และตับอ่อน จากทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขา พยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก มุ่งเน้นพัฒนางานด้านการรักษา ดูแล ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อสร้างแพทย์ และพยาบาล ให้มีความรู้และความชำนาญการ เพื่อประสิทธิภาพในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก : กรมประชาสัมพันธ์

                                      ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.จุฬาลงกรณ์

                                      เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ขอบคุณภาพจาก : เพจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน