ที่สุดแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเทพฯ !!! เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานประกาศนียบัตร !!! ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Publish 2017-09-16 16:54:49

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้งพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ ๑ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทน นับเวลารวมไม่น้อยกว่า๒๕ ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุ ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี 


พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง ณ ตึก ภปร ชั้น ๑๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ้างอิงข้อมูลจาก - FB_Redcrossfundraising , สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน