ทรงอารมณ์กรรมฐานเสมอ!! คำรับรองจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ! ในหลวง ร.๙ ทรงพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐาน จากการที่ทรงแล่นเรือใบ

Publish 2017-09-11 11:29:06

ทรงอารมณ์กรรมฐานเสมอ!! คำรับรองจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ! ในหลวง ร.๙ ทรงพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐาน จากการที่ทรงแล่นเรือใบ

ในหนังสือ “พ่อสอนลูก” ของพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง  พูดถึงการฝึกกรรมฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้บันทึกไว้ ว่า...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า พระองค์ชอบดูคลื่น พิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐาน ก็เพราะแล่นเรือใบโต้คลื่น 
และทรงวินิจฉัยว่า คลื่นที่มากระทบ คลื่นมันเกิดแต่ละลูก ไม่ใช่คลื่นลูกเก่า มันเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นทดแทนซึ่งกันและกัน ในที่สุดมันก็มากระทบฝั่งหายไป แล้วก็อาจจะน้ำกระเพื่อมขึ้นมาใหม่กลายเป็นคลื่น ก็มาเทียบกับอารมณ์จิตของพระองค์เห็นไหมลูก..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมฐาน ที่พ่อเคยบอกลูกว่า จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสสนา จิตใจจะได้ตัดกิเลสง่าย...
(ข้อมูลจากกลุ่มสมาธิ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ที่มา FB: เพจ ตามรอยพ่อ @mineroyalty


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน