เปิดประวัติและปฏิปทา "หลวงพ่ออินทร์ อินทโชโต" !!! พระอาจารย์ด้านการแพทย์แผนโบราณ รักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้อย่างชะงัก !!!

Publish 2017-08-26 15:30:20

หลวงพ่ออินทร์มีนามเดิมว่า ทองอินท์ นามสกุล ทองหล่อ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ (ตรงกับวันที่ ๒๕ มิถุนายน พศ.๒๔๒๕)ที่บ้านท่าประชุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บิดาชื่อแช่ม มารดาชื่อจันทร์ มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ๑๑ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๙ สกุลเดิมของบิดาท่านเป็นจีน อยู่เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

มีอาชีพทำไร่ ต่อเรือ และค้าไม้ซุง ต่อมาได้อพยพมาทำมาค้าขายที่ตำบลเกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จากนั้นย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีอาชีพเป็นช่างทอง และค้าขายจนได้เป็นนายอากร ต่อมาเลิกกิจการค้าขายอพยพไปประกอบอาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรี หลวงพ่ออินทร์ถือกำเนิดที่นั่นจนท่านอายุได้ ๙ ปี โยมบิดาถึงแก่กรรม มารดาจึงพากันอพยพมาอยู่ที่บ้านเกาะ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของมารดาท่าน ชีวิตในวัยเยาว์ มารดาได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์รุ่งวัดบ้านเกาะ(ชื่อปัจจุบันเป็นวัดเกาะ หงษ์) เพื่อเรียนหนังสือไทยและ อักษรขอมตามความนิยมในสมัยนั้น จนเข้าสู่วัยรุ่นจึงออกมาช่วยโยมมารดาประกอบอาชีพ ครั้นอายุครบอุปสมบท จึงได้ทำการอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบ้านเกาะโดยมีพระอาจารย์กัน เจ้าอาวาสวัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา อินทโชโต หลังจากอุปสมบทหลวงพ่อก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนซาบซึ้งเข้าถึงสัจธรรม พรรษาที่ ๕ ท่านได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกรด ๑ พรรษา แล้วกลับมาอยู่วัดบ้านเกาะตามเดิม ท่านได้เข้าสอบธรรมสนามหลวงซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระสมุห์ฐานานุกรมในพระครูสวรรค์นัคราจารย์ ผู้รับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้เลื่อนเป็นพระปลัดฐานานุกรม ของท่านพระครูองค์เดิม 
พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหงษ์ 
พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูนิโรธธรรมประยุตร์ 

กิตติคุณวิเศษของหลวงพ่ออินทร์ คือ ด้านการแพทย์แผนโบราณ ท่านได้ศึกษาและรวบรวมตำรายาสมุนไพรไว้มากมาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษากระดูก เช่น กระดูกหัก กระดูกแตก นอกจานี้ยังสามารถรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และยังมีพลังจิตรักษาพิษสุนัขบ้าได้อย่างชะงักอีกด้วย 

นอกจากหลวงพ่ออินทร์เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและเป็น ที่พึ่งของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ท่านยังมีความชำนาญในงานนวกรรม 
พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ก่อสร้างพระอุโบสถ และสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดเกาะหงษ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ ซึ่งหลังจากท่านมรณภาพแล้วได้เป็นที่ตั้งอสุภานุสรณ์ของท่านให้ศิษยานุศิษย์ และประชาชนได้มาเคารพกราบไหว้ตลอดเวลา 


ตลอดอายุของหลวงพ่ออินทร์ ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งด้านอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านประพฤติดีปฏิบัติ ชอบ ให้ความเมตตาสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์เวทนาจากความเจ็บป่วย และเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่รูปหนึ่ง นอกจากท่านได้ก่อสร้างศาสนสถานในวัดเกาะหงษ์แล้ว ท่านยังเป็นผู้นำในการก่อสร้างโบสถ์ศาลาอีกหลายแห่ง เช่นอุโบสถวัดกลางแดด วัดหนองกรด วังดงชะพลู วัดนากลาง วัดโกรกพระเหนือ 

หลวงพ่ออินทร์ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๓ อายุได้ ๘๘ ปี แม้ท่านจะดับขันธ์ไปนานแล้ว ท่านยังเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนตราบเท่าทุกวันนี้

ข้อมูลอ้างอิง : www.wathuatanontai.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง