ร่วมรำลึกถึง !!! วันคล้ายวันเกิด ๑๐๕ ปี พระอาจารย์ทิม เกจิดังวัดช้างให้ !!! ผู้สร้างพระเครื่อง"หลวงพ่อทวด วัดช้างให้"สุดขลัง !!!

Publish 2017-08-21 07:05:47

พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม) เดิมท่านชื่อ ทิม พรหมประดู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๕ ณ บ้านนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นบุตรของนายอินทอง กับนางนุ่ม พรหมประดู่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๖ คน เมื่อท่านอายุได้ ๙ ขวบ บิดามารดาได้ฝากให้อยู่กับ “พระครูภัทรกรณ์โกวิท” ซึ่งขณะนั้นยังเป็น “พระแดง ธมฺมโชโต” เจ้าอาวาสวัดนาประดู่ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเพื่อจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนาประดู่

ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี พระอาจารย์ทิม ได้บวชเป็นสามเณร จากนั้นได้สึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาจนอายุได้ ๒๐ ปี จึงได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดนาประดู่ โดยจำพรรษาที่วัดนาประดู่ ๒ พรรษา หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม
ต่อมาได้ย้ายกลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนาประดู่ หลังจากนั้นใน พ.ศ.๒๔๘๔ ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ซึ่งในตอนแรกยังคงไปๆ มาๆ ระหว่างวัดช้างให้กับวัดนาประดู่ เพราะท่านยังเป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดนาประดู่

ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ จ.ปัตตานี รถไฟสายใต้จากหาดใหญ่ไปสุไหงโก-ลก ต้องขนทหารและสัมภาระผ่านหน้าวัดช้างให้วันละหลายๆ เที่ยว และหลายๆ ขบวน ทำให้ประชาชนขวัญเสีย หวาดกลัวภัยสงคราม พระอาจารย์ทิม ต้องรับภาระหนัก คือ ต้องจัดหาอาหารและที่พักแก่ผู้ที่เดินทางผ่านวัดไม่เว้นแต่ละวัน นับเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตั้งแต่ต้น

เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ทิมไปอยู่ที่วัดช้างให้ใหม่ๆ วัดช้างให้อยู่ในสภาพที่ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม ท่านจึงได้ริเริ่มตกแต่งสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดให้เป็นที่น่าเคารพบูชา

พระอาจารย์ทิม ได้ดำริที่จะสร้างอุโบสถ จึงได้จัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด ขึ้นมาเมื่อปี ๒๔๙๗ โดยมีนายอนันต์ คณานุรักษ์ ร่วมจัดสร้างด้วยเพื่อหาทุนสร้างอุโบสถ

พระหลวงพ่อทวด รุ่นแรก ปี ๒๔๙๗ จัดสร้างด้วยเนื้อว่าน ทำพิธีปลุกเสกโดย พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ได้เงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาที่เช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวด จำนวนหนึ่งสร้างอุโบสถ และปรับปรุงบริเวณวัดช้างให้ที่รกร้างให้ดีขึ้น

พระอาจารย์ทิม ได้เริ่มอาพาธด้วยโรคมะเร็งที่หลอดอาหารตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ และได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒


แม้ว่าพระอาจารย์ทิมได้มรณภาพไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ อาทิ อุโบสถ วิหาร สำหรับประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมาเคารพสักการบูชา สถูปที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อทวด ที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ กุฏิสำหรับเป็นที่อาศัยของพระเณร กุฏิเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ศาลาการเปรียญ ตลอดถึงถาวรวัตถุต่างๆ ในวัดช้างให้ โรงเรียนวัดช้างให้ หลังคาทรงเรือนไทย เป็นตึก ๒ ชั้น ติดกับทางรถไฟหน้าวัด เจดีย์องค์ใหญ่ ที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางวัดช้างให้ ฯลฯ ล้วนสำเร็จด้วยความมุมานะของพระอาจารย์ทิมทั้งสิ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจหลวงพ่อทวดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง