สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน100ล้านบาท แก่โรงพยาบาลศิริราช พร้อมตรัส ขอบคุณที่ช่วยดูแลพระราชบิดาเสมอมา

Publish 2017-08-13 08:44:44

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสความว่า

 

"...ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และก็ขอขอบคุณที่ดูแล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ..."  “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร  รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี  ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561 หากแต่งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอในการก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร

 


 

ไดอารี่ฝีพระหัตถ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ