“พระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยทรงงานไม่มีวันหยุดราชการ” พระราชดำรัสที่ทรงแจ้งเวลาทำงานแก่ดร.วิษณุ เครืองาม

Publish 2017-08-07 01:00:22

“พระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยทรงงานไม่มีวันหยุดราชการ” พระราชดำรัสที่ทรงแจ้งเวลาทำงานแก่ดร.วิษณุ เครืองาม

'ไม่มีวันหยุดราชการ'
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยบันทึกเกี่ยวกับการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ไว้ว่า
"...สมัยผมเป็นเลขาธิการ ครม. ต้องทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารใส่ซองขนาดใหญ่สีขาวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงมีรับสั่ง ต่อไปหน้าซองไม่ต้องเขียนเลขที่หนังสือ จะได้หมุนเวียนกลับมาใช้หลายหน ไม่ต้องทิ้ง แม้แต่เรื่องเล็กๆ ก็ควรประหยัด...
เวลาร่างกฎหมาย โปรดให้ถวายปะหน้า ๒ แผ่น เผื่อว่าทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหมึกซึมเลอะ จะได้ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอถวายใหม่ เวลาตั้งรัฐมนตรีใหม่ จะต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ จะตรัสว่า...

 "ให้รีบมาจะได้รีบไปทำงาน ไม่ต้องห่วงว่าติดวันเสาร์อาทิตย์ ประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินไม่มีวันหยุดราชการ..."
(จากบทความของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต และรองนายกรัฐมนตรี)
ที่มา FB : เพจตามรอยพ่อติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ