สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "นิทรรศการจักรพงษ์นิทรรศน์ และร้อยปีสยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑" ที่วังปารุสกวัน (คลิป)

Publish 2017-07-24 13:16:41

             ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าหญิงแห่งสยาม  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการจักรพงษ์นิทรรศน์ และร้อยปีสยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งราชสกุลจักรพงษ์ ร่วมกับ บริษัทสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด กระทรวงการต่างประเทศ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคมถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อฉลองครบ ๑๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และครบ ๑๐๐ ปีแห่งการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑                สำหรับนิทรรศการจักรพงษ์นิทรรศน์ เป็นผลจากการจัดทำหนังสือเรื่อง "ถึงลูกชายเล็ก" แสดงเรื่องราวผ่านพระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถ์ ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ระหว่างปี ๒๔๓๙ ถึง ๒๔๕๓ เอกสารเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่พระราชโอรสพระองค์นี้ ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษและรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชวงศ์รัสเซียและสยามในขณะนั้นมีความแน่นแฟ้น ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้สืบต่อมาจนครบ ๑๒๐ ปีในปีนี้

   

               นอกจากนี้ มีการจัดแสดงพระประวัติ การศึกษาในประเทศรัสเซีย ระหว่างปี ๒๔๔๑ ถึง ๒๔๔๙ พระกรณียกิจและทรงรับราชการในกองทัพบก จนกระทั่งทิวงคตในปี ๒๔๖๓ และนิทรรศการร้อยปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ แสดงเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อปี ๒๔๕๗ มหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้อุบัติขึ้นในทวีปยุโรป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่สงครามอย่างใกล้ชิดโดยตลอด จึงได้ตัดสินพระราชหฤทัย ประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ซึ่งครบ ๑๐๐ ปีในวันนี้

 


              หลังจากนั้นได้ประกาศเรียกพลทหารอาสาสำหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบก เพื่อส่งไปราชการสงครามในยุโรป โดยมีสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบกในขณะนั้น ทรงเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งได้กำลังพลทั้งสิ้น ๑,๒๘๗ นาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "...วันนี้ เป็นวันที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อรู้ว่ากองกำลังของสยามกำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนของข้าศึก..." เมื่อสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ประเทศสยามได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ พระราชวังแวร์ซาย ซึ่งทำให้ประเทศสยามเป็นประเทศเดียวในอุษาคเนย์ที่เข้าร่วมสงครามครั้งนี้และทำให้ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ทัดเทียมนานาอารยประเทศจนถึงปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณข้อมูลและคลิป : กรมประชาสัมพันธ์

                                 เพจ กลุ่มพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ