แอบอ้างพระดำรัส!! ตรวจสอบแล้ว..ข้อความที่อ้างว่าเป็นพระดำรัสของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ทายาทยืนยัน..... ไม่ใช่ความจริง !!

แอบอ้างพระดำรัส!! ตรวจสอบแล้ว..ข้อความที่อ้างว่าเป็นพระดำรัสของ "กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" ทายาทยืนยัน..... "ไม่ใช่ความจริง" !!

Publish 2017-06-15 10:00:03

           จากที่ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ ราชนาวิกสภา ได้ทำการเผยแพร่ "บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ" บทความโดย พล.ร.ต. กรีฑา พรรธนะแพทย์ ในวารสารนาวิกศาสตร์ ปีที่ 96 เล่มที่ 3 มีนาคม 2556 โดยมีความตอนหนึ่งว่า 

          "ใครเจอบันทึกนี้ ให้เอาคำเจอบันทึกนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า "กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้ ไอ้อีผู้ใด คิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤๅกระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่กูจะสังหารผลาญสิ้นทั้งโคตร ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดที่ทำให้กำเนิดเรามา แผ่นดินให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน"

 
 

           ต่อมาได้มีสำเนาบันทึกข้อความ เผยแพร่จากสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) กองประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบคำพระดำรัสของ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งจากการตรวจสอบของ สลก.ทร. ได้ชี้แจงว่า พระดำรัสดังกล่าว มิใช่พระดำรัสของ  พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงเสนอมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและประชาชนรับทราบทั่วกัน
 


             นอกจากนี้ได้สืบหาที่มาของข้อความดังกล่าวพบว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ได้นำใบปลิวมาแจกในงานนี้พร้อมกับอ้างตัวเองว่า เป็นโอรสของกรมหลวงชุมพรฯ และนิตยสาร“นาวิกศาสตร์” ยังเคยพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ในใบปลิวนั้นมีข้อความดังนี้

           เมื่อแรกพบบันทึกฉบับนี้ อ่านดูแล้วมีความรู้สึกว่าดีเหมือนกันที่พระองค์ท่านเขียนห้ามปรามคนที่คิดทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิจารณาถ้อยคำอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ทำให้เกิดความสงสัยหลายประการ เริ่มตั้งแต่พระนามกรม ของ กรมหลวงชุมพรฯ ที่ในใบปลิว เขียนไว้ว่า“กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์” พระนามกรมที่แท้จริงถูกต้องของพระองค์ท่านนั้นคือ “กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

          และเมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วน กรมหลวงชุมพรฯ ท่านไม่น่าจะใช้คำว่า “กู กู  ” กับประชาชนทั่วไป พระองค์ท่านอาจจะใช้บ้างกับลูกศิษย์ ลูกน้องและคนที่สนิทสนมกับพระองค์ท่านจริง ๆ เท่านั้น และข้อความที่ว่า “ผู้เป็นโอรสของพระปิยมหาราช” กรมหลวงชุมพรฯ ท่านทรงเป็น “พระราชโอรส” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิใช่เป็น “โอรส” ส่วน “พระปิยมหาราช” นั้นเป็นพระราชสมัญญาภิไธย ที่มหาชนชาวสยามได้ถวายในพระราชพิธีมังคลาภิเษกเฉลิมฉลอง

         นอกจากนี้ ราชสกุลอาภากร ได้ทำการตรวจสอบบันทึกดังกล่าว รวมทั้งหารือร่วมกับผู้รู้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกดังกล่าว ไม่ใช่พระดำรัสของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(ลงชื่อ นาวาตรี ภากร ศุภชลาศัย ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ สิทธิ อาภากร หม่อมราชวงศ์ พรระพี อาภากร และหม่อมราชวงศ์ อภิเดช อาภากร)

         จากนั้นได้สอบถามพระภิกษุรูปนั้นว่า ท่านได้บันทึกนี้มาจากไหน ก็ได้รับตอบว่า ได้มาจากโยมมารดา และถ่ายมาจากต้นฉบับ ข้าพเจ้าถามว่า ท่านมีสิ่งใด ที่พอจะเชื่อได้ว่าท่านเป็นโอรสกรมหลวงชุมพรฯ พระภิกษุรูปนั้นหยิบโพสท์คาร์ดกับมีดพกออกมาจากย่าม บอกว่าเป็นภาพเสด็จในกรมฯ และมีดหมอของพระองค์ท่านให้ไว้แก่โยมมารดา แต่ภาพโพสต์การ์ดกับมีดพกมีขายตามงานวัดทั่วไป ถือเป็นหลักฐานที่ยังไม่มีผู้ใดยอมรับ และผู้ที่สอบถามได้แนะให้ท่านไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่โยมมารดามีภูมิลำเนา ภิกษุรูปนั้นแสดงกิริยาไม่พอใจ ถามข้าพเจ้าว่า คุณเป็นใคร ข้าพเจ้าไม่ทันตอบ นายทหารเรือเพื่อนข้าพเจ้านั่งฟังอยู่ด้วย ตอบแทนว่า 
เป็นบุตรเขยกรมหลวงชุมพรฯ ภิกษุรูปนั้นผละเดินหลบไปพร้อมผู้ติดตาม"
(จาก บันทึกช่วยจำ อนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลฉลองอาคารนายสถาพร-ท่านหญิงศิริมาบังอร(อาภากร) เหรียญสุวรรณ)

 

 

ที่มาจาก : Kapook.com
https://pantip.com/topic/34362284ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ