กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือ! ให้การตอนรับอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อเยี่ยมชม”การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ”ถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙

กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือ! ให้การตอนรับอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อเยี่ยมชม”การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ”ถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙

Publish 2017-06-07 11:35:17

กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือ! ให้การตอนรับอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อเยี่ยมชม”การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ”ถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙

วานนนี้ (วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารขยายแบบ โรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ เยี่ยมชมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเรือโท ทินกร ตัณฑากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและนำชมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ส่งมอบแล้ว...ราชรถของ"ในหลวง ร.๙" ...กรมสรรพาวุธทหารบก อัญเชิญราชรถปืนใหญ่ มาที่โรงราชรถพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ
การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือได้จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ แบ่งออกเป็น ๒ ชุด (ชุดสำรอง ใช้ในการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถ และชุดจริง สำหรับงานพระราชพิธี ฯ จริง) โดยการจัดทำขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับราชรถ จำนวน ๖ องค์ และเกรินบันไดนาค มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ พระมหาพิชัยราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๐)

- เชือกหน้าชนิด ๔๓ ห่วง (๔๓ คน) จำนวน ๔ สาย ยาวสายละ ๔๐.๒๕ เมตร - เชือกหลังชนิด ๒๒ ห่วง (๒๒ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๒๒.๔๐ เมตร
๑.๒ เวชยันตราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๑)

- เชือกหน้าชนิด ๔๓ ห่วง (๔๓ คน) จำนวน ๔ สาย ยาวสายละ ๔๐.๒๕ เมตร - เชือกหลังชนิด ๒๒ ห่วง (๒๒ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๒๒.๔๐ เมตร 
๑.๓ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๒)

- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จำนวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร  - เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร 
๑.๔ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๓)

- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จำนวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร - เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร 
๑.๕ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๔) 

- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จำนวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร - เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร
๑.๖ ราชรถปืน 

  - เชือกหน้าชนิด ๑๕ ห่วง (๑๕ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๓.๕๐ เมตร 
๑.๕ เกรินบันไดนาค

- เชือกหน้าชนิด ๕ ห่วง (๕ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๘.๖๐ เมตร - เชือกหลังชนิด ๑ ห่วง (๑ คน) จำนวน ๒ สาย ยาวสายละ ๘.๖๐ เมตร

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”การทำเชือกฉุดชักราชรถ เป็นส่วนงานที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างความสมบูรณ์และสง่างามให้กับริ้วขบวนในพระราชพิธีฯ ทั้งนี้ การดำเนินการจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนด ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ที่มา FB เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร@prfinearts


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :กรมศิลปากรแจ้ง!!! ความคืบหน้าพระเมรุมาศฯแล้วเสร็จกว่า ๔๓ % พร้อมเพิ่มเติมประติมากรรมประดับฯอีก ๒ ชิ้น คือ พระพิฆเนศ และสุนัขทรงเลี้ยงโจโฉ
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ