"ด้วยใจรักและภักดี" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาชน"ร่วมถวายบังคม" พระบรมรูปสองรัชกาล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒๓ พฤษภาคมนี้!!

Publish 2017-05-23 13:23:57


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทย ร่วมงานถวายบังคม ”ด้วยใจรักและภักดี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้าสองรัชกาล บริเวณ ลานสนามหญ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น.

**กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีดำ**

Thais and Foreigners are cordially invited to pay homage to HM The King Rama 5th and HM The King Rama 6th at the lawn of Two Kings monument at Chulalongkorn University on Tuesday, May 23rd, 2017, at 3.30 pm.

(Dress Code: Black Business Casual)            พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือพระบรมรูปสองรัชกาล เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

            ที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตรงกับทางเข้าด้านหน้าและหน้าบันของหอประชุมจุฬาฯ เป็นการออกแบบตำแหน่งตามหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) โดยทำให้พื้นที่เปิดโล่งด้านหน้าเสาธงและหอประชุมจุฬาฯ มีจุดสนใจ (Focus Point) เป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ให้อาคารหอประชุมจุฬาฯ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ พื้นที่เปิดโล่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์จึงมองเห็นได้ง่ายจากถนนพญาไทและกลายเป็นจุดสนใจของเขตปทุมวันและกรุงเทพมหานครไปพร้อมกัน              พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล เป็นอนุสรณ์สถานที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ พิธีถวายบังคมหลังรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือถวายบังคมลา และเป็นสถานที่เคารพสักการะของนิสิต บุคคลากรและผู้มาเยือน พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย

 

 

ที่มาจาก : www.chula.ac.th

              http://www.siammanussati.com

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ