๑๒ พ.ค. ๖๐ ขอเชิญร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และ ร่วมฟังเพลงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่๙

๑๒ พ.ค. ๖๐ ขอเชิญร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และ ร่วมฟังเพลงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่๙

Publish 2017-05-12 13:55:59

 

         ขอเชิญ ฟังเพลง บรรเลงบทเพลงของพ่อ รัชกาลที่๙ ในศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๙.๐๐ ๒๑.๐๐ น และ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปี่ยมสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทย อีกทั้งยังเป็นการขับกล่อมให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ ลานพระราชวังดุสิต

 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องสักการะพระบรมรูปทรงม้าให้ประชาชนทุกคนนำไปสักการะ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป วันละ ๗๐๐ ชุด ให้บริการที่เต๊นท์ฝั่งประตูสวนอัมพร โดยมีประชาชนต่างให้ความสนใจเข้ามาลงชื่อขอรับพานดอกไม้พระราชทานเป็นจำนวนมากติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน