พุทธศาสนิกชนร่วมใจ!! ผู้ว่าราชการฯ ปราจีนบุรี และพระครูสิริวัฒนโสภณ นำคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันวิสาบูชา!!

Publish 2017-05-10 18:48:23

วันนี้ 10 พ.ค. 60  ที่ วัดต้นโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พระปราจีนมุณี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว(ธรรมยุต)พระครูสิริวัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสว่างาม ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มีอายุกว่าสองพันปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวร่วมในพิธีอันเป็นมงคลภายในพุทธสถานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่อจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยาที่ได้นำมาปลูกไว้เมื่อกว่าสองพันปี ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่องค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมครั้งแรกต่อหน้าภิกษุ จำนวน 250 องค์ ที่ต่อมาพระภิกษุทั้ง 250 องค์ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น


หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด พระภิกษุทั้ง 300 รูป และพุทธศาสนิกชนกว่า 700 คนได้ร่วมเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขะบูชา ประจำปี 2560

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ