ส่งมอบแล้ว...ราชรถของ"ในหลวง ร.๙" ...กรมสรรพาวุธทหารบก อัญเชิญราชรถปืนใหญ่ มาที่โรงราชรถพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

Publish 2017-05-05 09:40:05

พิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันนี้เวลา 06.24 น. กรมสรรพาวุธ ทหารบก ได้ทำการเคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อส่งมอบให้กรมศิลปากร มาประดับตกแต่งงานด้านประณีตศิลป์ ประดับลวดลายต่อไป โดยการเคลื่อนย้ายวันนี้เป็นการเคลื่อนย้าย ราชรถปืนใหญ่องค์จริง หมายเลข 21863  มาเก็บไว้ โดยจะแบ่งการเคลื่อนย้ายออกเป็น 2 รอบ รอบแรก กรมสรรพาวุธ ได้เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ ส่วนหน้า ที่ใช้ในการบรรจุกระสุนปืนใหญ่ มาตั้งไว้ก่อนและ ในรอบที่ 2 จะมีการเคลื่อนย้ายส่วนหลังที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศ มาตั้งคู่กันไว้ สำหรับราชรถ ปืนใหญ่ทั้ง 2 องค์ ได้มีการดำเนินการที่กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จ.นครราชสีมา และเคลื่อนมาส่งมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมให้กับกรมศิลปากร โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบและนำมาเก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในวันนี้ โดยราชรถปืนใหญ่ จะใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศ จากพระมหาพิชัยราชรถ มาประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่เพื่อเข้ามาเวียนรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ


ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จะนำราชรถปืนใหญ่ 2 องค์นี้ ไปเก็บไว้ที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อดำเนินการต่อในด้านศิลปกรรม ส่วนที่เป็นไม้ สำนักช่างสิบหมู่จะรับไปแกะสลัก ส่วนโครงรถที่เป็นเหล็กและถูกพ่นด้วยสีเขียว จะมีการประดับตกแต่งลาย ตามแผนที่วางไว้ คาดว่าราชรถปืนใหญ่จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. เนื่องจากในเดือน ต.ค. จะต้องนำราชรถ องค์ต่างๆไปฝึกซ้อมยังสถานที่จริง และทำพิธีบวงสรวง ก่อนการชักลาก

 

ที่มา : js100.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ