ชาติหน้าอยากเกิดเป็นคน ไม่อยากเกิดเป็นอย่างอื่น หลวงปู่หล้า!!! มาบอกมีวิธีการปฏิบัติตนให้ได้ผลเหมือนคำทำนายในสมัยพุทธกาล

"ชาติหน้าอยากเกิดเป็นคน ไม่อยากเกิดเป็นอย่างอื่น" หลวงปู่หล้า!!! มาบอกมีวิธีการปฏิบัติตนให้ได้ผลเหมือนคำทำนายในสมัยพุทธกาล

Publish 2017-05-02 09:55:11

"ชาติหน้าอยากเกิดเป็นคน ไม่อยากเกิดเป็นอย่างอื่น" หลวงปู่หล้า!!! มาบอกมีวิธีการปฏิบัติตนให้ได้ผลเหมือนคำทำนายในสมัยพุทธกาล 

อนึ่ง บุคคลผู้จะเกิดเป็นมนุษย์อีกติดกันในชาติต่อไป เป็นผู้ถึงไตรสรณคมน์เท่านั้นก็พอแล้ว เพราะโหรเอกพระบรมศาสดาองค์ท่านทรงทายไว้ว่า ผู้ถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะแล้ว มีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็เทวดา มันเป็นของไม่ยากสำหรับผู้ทรงศรัทธา แต่ก็ตรงกันข้ามกลายเป็นของยากของผู้ที่ไม่ศรัทธา
ความดีคนดีทำได้ง่าย ความชั่วคนดีทำได้ยาก ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยาก สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ไม่พูดอีกก็จริงอยู่ พูดอยู่ไม่หยุดก็จริงอยู่ไม่หยุด และก็การเกิดในศาสนาพุทธนั้น เมื่อเราถึงไตรสรณคมณ์แล้ว มันก็มีพืชไว้แล้ว ถึงแม้มีภพชาติอีก มันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนานั่นเอง ไม่ต้องสงสัยเลยนา


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : เวลาใกล้ตาย ควรคิดอะไร หลวงปู่หล้าแนะนำไว้
การเกิดไปเป็นเทวดาเทวบุตรและพรหมมีทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ก็จริงอยู่ แต่เมื่อมันอยู่ใต้อำนาจแห่งความไม่เที่ยงแล้ว ก็จัดว่าเป็นทุกข์เสมอกันในด้านปรมัตถ์ และมรรคผลนิพพานก็มีในชั้นเทวโลกและพรหมโลกเหมือนกัน บางท่านก็ภาวนาติดต่ออยู่ในภพนั้นๆ สร้างบารมีอยู่ในภพนั้นๆ ก็เป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนมนุษย์เรานี่เอง มันก็ล่าช้าอยู่แต่สัตว์เดรัจฉาน และสัตว์นรกทุกจำพวกเท่านั้น


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : ปาฏิหาริย์บังเกิด!! ... เมื่อ "หลวงปู่หล้าตาทิพย์" ตั้งใจส่งกระแสจิตถวายพระพร "ในหลวง" อย่างสุดพลัง!!“จะอย่างไรก็ตาม เราไม่ตีตนก่อนตายก่อนไข้ เราจะไม่หวังภพต่อไปในอนาคตอีก เราจองขาดผูกขาดเพื่อพ้นทุกข์ทั้งปวงในปัจจุบันชาติ เพื่อจะตัดปัญหาความมุ่งหวังหลายทางให้เหลือทางเดียว ปัญหามันจะน้อยลง ความประสงค์ก็มีไม่มาก แม้เราจะภาวนาเห็นตัวกองทุกข์ขณะจิตเดียวหรือพุทโธคำเดียว ก็มีคุณค่ามากกว่าที่ปรารถนาในภพต่อไป การปรารถนาในภพต่อ ๆ ไปตั้งล้าน ๆ ขณะจิต ก็ไม่เท่าขณะจิตเดียวที่หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ"
• หลวงปู่หล้า เขมปัตโต •
ที่มา : FB : เกร็ดธรรมะ ประวัติ พระกรรมฐาน @Ayuthay


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : “บัดนี้ เราจะดูเราตาย”!! หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เล่าวินาทีสบตากับความตาย ให้ความทรมานเป็นบทพิสูจน์ธรรม
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน