สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๑ รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย

Publish 2017-04-26 11:37:19

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๑ รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๒๔ ปี แห่งการก่อตั้ง ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน ของทุกปี ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิกในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔


ขอบคุณ ภาพจาก : .FB_The Thai Red Cross Society และ ข้อมูลจาก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhornติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ