"ทุกครั้งทีมีอาการประชวรเข้า รพ.ศิริราช...คำสั่งแรกจากพระองค์ท่าน คือ ให้ไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เพราะขณะประชวร ก็จะทรงงานด้วย..."

Publish 2017-03-22 12:23:49

"ทุกครั้งทีมีอาการประชวรเข้า รพ.ศิริราช...คำสั่งแรกจากพระองค์ท่าน คือ ให้ไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เพราะขณะประชวร ก็จะทรงงานด้วย..."

ช่วงต้นเดือนต.ค.ปี๒๕๕๔ เมื่อมวลน้ำมหึมาจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลาง เอ่อล้นตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มวลน้ำแผ่ถึงที่ใด ทุกข์ก็ท้นถึงที่นั่น ในขณะนั้นแม้จะทรงพระประชวรหนัก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงงานและให้เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำอยู่เสมอ
“พระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ แต่ละวันทรงงานและให้เจ้าหน้าที่กราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการทอดพระเนตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อยครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนและยังทรงงานตลอดเวลา”นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เล่าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : ยืนยันเรื่องจริงจากศิริราช ประชวรเพียงใดก็ทรงงานตลอดเวลา พระราชหฤทัยมีแต่พสกนิกรและประเทศไทย เป็นบุญของชาวไทยยิ่งนักดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรยายพิเศษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ว่า...
"ทราบหรือไม่...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช
...คำสั่งแรกจากพระองค์ท่าน คือ อะไร? ...
ทรงบอกให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์...
...เพราะขณะประชวร ก็จะทรงงานด้วย..."
นอกจากภาพถ่ายทางอากาศที่ผู้ถวายงานจะนำมาให้ในหลวงทอดพระเนตรทุกวันแล้ว
แพทย์ผู้ถวายการรักษายังเล่าว่า ในหลวงทรงติดตามข่าวสารความทุกข์ร้อนของประชาชนจากทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ทีวี หรืออินเทอร์เน็ต ดังที่เราจะได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณจากข่าวในพระราชสำนักอยู่เสมอเช่น ทรงมีพระราชสาส์นถึงมิตรประเทศในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนผ่านทางพระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีอยู่ตลอดเวลา

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ได้เคยทรงตรัสว่า”มีคนบอกว่าคนกินข้าวกล้องเป็นคนจน เรากินข้าวกล้อง "เราก็เป็นคนจน"
 


สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่มีพระชนม์ชีพ ว่าท่านไม่เคยละทิ้งประชาชนของท่านเลยแม้จะทรงพระประชวนก็ยังทรงงาน เพราะพระองค์ทรงมีความห่วงใยในประชาชนของพระองค์เสมอดังพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานว่า

 “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร”

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ในหลวง ร.๙ ทรงรักประชาชนจนไม่เกินจะกล่าวว่า "การรักผู้อื่นยิ่งกว่าชีวิตของตนเองนั้น...ยิ่งใหญ่อย่างไรและเพียงไหน” 

ที่มาข้อมูล www.posttoday.com เพจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ