“เมื่อใกล้ความตาย ความคิดสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนด” หลวงปู่หล้า!!! บอกวิธีกำหนดจุดหมายหลังความตายไว้ให้

“เมื่อใกล้ความตาย ความคิดสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนด” หลวงปู่หล้า!!! บอกวิธีกำหนดจุดหมายหลังความตายไว้ให้

Publish 2017-03-07 16:22:01

“เมื่อใกล้ความตาย ความคิดสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนด” หลวงปู่หล้า!!! บอกวิธีกำหนดจุดหมายหลังความตายไว้ให้

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร ได้เทศน์ให้ญาติโยมฟังไว้ว่า ตายคาภาวนายังดีกว่าตายคานึกถึงสิ่งของ เวลาเราจะตาย เรานึกถึงสิ่งของอันใด ใจขาดด้วย ก็ไปเป็นเขียดกะปาดบ้าง อยู่ตามรั้วอยู่ตามไร่ตามนา ถ้าเรานึกถึงหลานคนนั้นคนนี้ แล้วก็ใจขาดคาที่นั่น เราไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เขาหรือเป็นหลานเขา เวลาจะตายสำคัญ อสัญกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน

ติดตามข่าวต่อเนื่องได้ที่ รำลึกวันละสังขาร หลวงพ่อจันทา ถาวโร ย้อนเล่าประสบการณ์หลวงพ่อจันทา เจอ"เปรตพระ" แม้ก่อนตายบวชมาหลายพรรษา แต่ศีลบกพร่อง สุดท้ายตายเป็นเปรต!เวลาใกล้จะตายเห็นแสงไฟ ปรากฏเห็นแสงไฟมา ยังไม่คิดไปทางอื่นแล้วก็เลยตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในนรก

ถ้าเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นท่าน้ำหรือป่าไม้ แล้วก็สิ้นลมปราณในเวลานั้นยังไม่คิดไปทางอื่น ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เวลาใกล้จะตายปรากฏว่ามืดมนอนธกาล มองไม่เห็นอะไรเลยคล้ายๆว่ากลางคืน สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรต

เวลาใกล้จะตาย ได้ปรากฏเห็นวิมานและปรากฏเห็นเทวบุตรเทวดา แล้วก็สิ้นลมปราณในขณะนั้น ก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมอยู่ในสรวงสวรรค์หรือพรหมโลก

เวลาใกล้จะตาย ปรากฏเห็นครรภ์มารดา ก็ไปถือปฏิสนธิเกิดอีกในครรภ์

ติดตามข่าวต่อเนื่องได้ที่ หัวใจหยุดเต้น แต่จิตไม่หยุดตาม!..."จิตสุดท้ายหลังตาย" หนทางสุดท้าย ที่จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดี!


ส่วนพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลาใกล้จะตายก็มาเห็นกายเราส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออกเป็นต้น หรือ กระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเป็นต้น หรือผม ขน เล็บ ฟัน อันใดอันหนึ่งเป็นต้น หรือธาตุน้ำอันใดอันหนึ่งในสกลร่างกายเป็นต้น มีดี เสลด น้ำเลือด เหงื่อ น้ำมันข้น น้ำลาย ไขข้อ น้ำมูตร หรืออันใดอันหนึ่งเป็นต้น ต่อจากนั้นแล้วท่านก็พลิกจิต ไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งหลาย ทั้งอดีต อนาคต ปัจจุบันด้วย ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะ หาธรรมอันไม่ตาย

ถ้าเราไม่หัดไว้ทีนี้ ใกล้จะตายมาพุทโธๆแด่เด้อ พุทโธๆเด้อ พุทโธๆยังไงเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็ยังไม่ภาวนา เดี๋ยวจะเจ็บอันนั้นปวดอันนี้ ร้องครางไปสารพัดแล้วไม่หัดไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ จำเป็นต้องหัดไว้ ถ้าตายคาภาวนาพุทโธ ถึงจะมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกก็ตาม เราก็ไปสุคตินานอยู่เหมือนกัน

ที่มาข้อมูล : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "อยู่กับทุกข์"

                   ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน