เทียบคุณลักษณะ พระเจ้าจักรพรรดิ ในตำนานพุทธ ช่างใกล้เคียง กับพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงเป็นทั้งพระเจ้าจักรพรรดิและพระโพธิสัตว์ อย่างแท้จริง

เทียบคุณลักษณะ "พระเจ้าจักรพรรดิ" ในตำนานพุทธ ช่างใกล้เคียง กับพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงเป็นทั้งพระเจ้าจักรพรรดิและพระโพธิสัตว์ อย่างแท้จริง

Publish 2016-11-09 15:01:20


ตั้งแต่มีผู้เผยแพร่ภาพพระบรมโกศ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช แล้วตั้งข้อสังเกตว่า พระบรมโกศ นั้น ดูละม้ายคล้ายกับพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตุกันมากมาย ยิ่งตอกย้ำความเชื่อ ความศรัทธา ที่พสกนิกรได้รับรู้มาจากครูบาอาจารย์หลายรูปว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นพระโพธิสัตว์”

และนอกจากการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นหนทางสู่การบำเพ็ญบารมี บนเส้นทางพระโพธิสัตว์แล้ว ในหลวง ร.9 ท่านยังทรงมีลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิอีกด้วย

วันนี้ ทีมข่าว ปัญญาญาณทีนิวส์ จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิ มาเผยแพร่ ให้ได้อ่านกัน ลองเปรียบดู จะทราบว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นทั้ง “พระเจ้าจักรพรรดิ” และ “พระโพธิสัตว์” อย่างแท้จริง

 

โดยคำว่า “พระเจ้าจักรพรรดิ” มีนิยามความหมายเอาไว้ว่า“พระเจ้าจักรพรรดิ” คือจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง 4 ในความเชื่อของพระพุทธศาสนา เป็นผู้รักษาศีล เป็นธรรมราชา ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม มีพระโอรสนับพัน (พระโอรสนับพัน ในข้อนี้เปรียบได้กับพสกนิกร ที่ทรงดูแลดั่งเป็นลูกของพ่อ) ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ปรารถนาสงคราม ไม่ประสงค์เครื่องบรรณาการ พระเจ้าจักรพรรดิมีแต่ผู้เคารพนับถือ พระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีบุญญาธิการมาก พระเจ้าจักรพรรดิมีลักษณะของมหาบุรุษเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า แต่ทรงเลือกปกครองแผ่นดิน


ยามใดที่มีพระพุทธศาสนา พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงบำรุงอุปัฎฐากพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ช่วยเผยแพร่พระธรรม แต่ยามใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ทรงรวบรวมผืนแผ่นดิน ผู้คนให้เป็นปึกแผ่น ทรงปกครองโดยธรรม สั่งสอนประชาชนทั้งมวล พระเจ้าจักรพรรดิทรงขยันในการสร้างบารมีมาก ถึงแม้จะเป็นพระมหาจักรพรรดิก็ยังทรงสร้างพระบารมีไม่หยุดหย่อนความพิเศษของพระเจ้าจักรพรรดิ

1. มีพระวรกายงดงามยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆ

2. มีอายุยืนกว่ามนุษย์ใดๆ

3.มีอาพาธน้อยและเจ็บป่วยได้ยากกว่าคนทั่วไป

4.เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา แม้แต่เทวดายังเกรงใจ

 

 

 

(พระวรกายและสิริโฉมงดงาม สมกับพระชนม์มายุ)

 

จะเห็นได้ว่าลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิ ใกล้เคียงกับพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เป็นอย่างยิ่ง เรื่องพระ1. วรกายอันงดงาม ชาวไทยก็ได้ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนครั้นท่านทรงพระชนม์มายุมาก ก็ยังทรงงามสง่าสมวัย

2. พระชนมมายุ ที่ยืนยาวนับ 89 พรรษา ก็ถือว่าเป็นอายุที่มากกว่าอายุคนไทยโดยเฉลี่ยในปัจจุบัน

3. มีอาพาธน้อยและเจ็บป่วยได้ยาก เมื่อครั้งสมัยพระองค์ยังทรงงานหนัก ข้าราชบริพารต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง กว่าคนทั่วไป แม้จะทรงงานหนัก กรำแดดฝน และบรรทมน้อยมาก อยู่ในถิ่นทุรกันดารเสมอ

4. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา  เรื่องนี้ย่อมเป็นธรรมดา ที่เทวดาจะรักและปกปักรักษา ผู้มีบุญญาธิการ ดังเราจะเป็นได้จาก กรณีเสด็จสวรรคต แม้แต่ท้องฟ้าก็มีลำแสงสีทองพาดพาดจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดพระแก้ว และอีกหลายปรากกฎการณ์อัศจรรย์ บนท้องฟ้า

 

ติดตามอ่านเรื่องราว พระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ ได้ที่นี่ http://panyayan.tnews.co.th/contents/212324/

 

 

เขียนข่าวโดย ไญยิกา เมืองจำนงค์ (ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์)

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน