ฆราวาสถ้าไม่บวชเป็นพระ สามารถสำเร็จพระอรหันต์หรือไม่?  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

ฆราวาสถ้าไม่บวชเป็นพระ สามารถสำเร็จพระอรหันต์หรือไม่? หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

Publish 2016-11-02 16:59:13

ฆราวาสถ้าไม่บวชเป็นพระ สามารถสำเร็จพระอรหันต์หรือไม่?  หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” (พระราชสังวรญาณ) เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ซึ่งถือว่าเป็นพระอาจารย์และสหธรรมิก (สหายธรรม) ของหลวงปู่มั่น  ท่านมองเห็นความทุกข์ เห็นธรรมตั้งแต่ยังเด็ก  ต่อมาเมื่อท่านบวช ท่านก็ได้พบกับธรรมอีก ด้วยเหตุว่า  ท่านมีสุขภาพไม่ดี ป่วยหนักเป็นวัณโรคจนหมอไม่รับรักษา ท่านจึงเปลี่ยนทุกขเวทนาของท่านให้กลายเป็นธรรมะ สอนเรื่อง “มรณสติ” ให้กับตัวท่านเอง

เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีพระราชพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง

 “หลวงพ่อพุธ”เทศน์ถวายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ “อีกเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ :

หากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้ จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะ ?

หลวงพ่อพุธ :

อาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้  ยกตัวอย่างเช่น  สมเด็จพระสุทโธทนะ พระพุทธบิดา พระองค์ก็ทรงสำเร็จพระอรหันต์ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่  เพราะเมื่อได้ฟังเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จอรหันต์ ทั้งๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่

ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ :

หมายความว่า ถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิง ใช่ไหมเจ้าคะ ?

หลวงพ่อพุธ :

ตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันอย่างนั้น  แต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอนและจะหาเหตุผลมาขัดแย้งก็อาจจะมีทาง เพราะในแง่ที่ขัดแย้งได้มีว่า  โดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้ว ท่านจะวางเบญจขันธ์ คลายความยึดมั่น หมดกิเลสตัณหา มานะ ทิฏฐิ  แม้อาสวะน้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่าน  อาจจะดำรงชีพอยู่จนกระทั่งอายุขัยก็ย่อมเป็นได้ ถ้าหากว่าหามติมาขัดแย้งได้  แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นคุณธรรมหรือสัจธรรมที่สูง ซึ่งโดยหลักธรรมชาติของพระธรรมขั้นนี้แล้วจะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งถือเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการไม่คู่ควรกัน จึงสามารถทำให้ร่างของฆราวาสผู้สำเร็จอรหันต์แล้วต้องสลายตัวไป  อันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้

ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้  ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัวหรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมา  ในกรณีเช่นนี้ ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดอย่างแท้จริง เมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดาจึงมีประสิทธิภาพหรือมีอำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้ เพราะเป็นร่างที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์


ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับเหล่าพระอริยสงฆ์อีกมากมายได้ในหนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม