พระธรรมจริยาวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่สมเด็จพระสังฆราชตรัสถึง

พระธรรมจริยาวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่สมเด็จพระสังฆราชตรัสถึง

Publish 2016-11-02 13:31:20

พระธรรมจริยาวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่สมเด็จพระสังฆราชตรัสถึง

ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2518  คุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร ท่านเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเคยเป็นพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยที่ทรงพระผนวชและประทับที่วัดนี้ด้วยได้เอ่ยกับคุณอ้ครวัฒน์เรื่องพระธรรมจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงผนวชอยู่นั้นว่า“เมื่อเสด็จฯ ไปทั้งในและนอกวัด

ในสมัยทรงพระผนวช

ในหลวงไม่ทรงสวมฉลองพระบาท

และเสด็จฯ ไปด้วยพระบาทเปล่าทุกแห่ง

ทรงปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ อย่างสมบูรณ์ และทรงรักษาเวลา

เมื่อตีระฆังลงโบสถ์ในวันปกติ

ทุกเช้าเย็นก็จะเสด็จฯ ลงโบสถ์ทันที

ทำให้พระภิกษุสามเณรทั้งวัด

พากันรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด”


 ข่าวโดย : กิตติทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ "สองธรรมราชา", อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับสมเด็จพระญาณสังวรฯ อีกมากมายได้ในหนังสือ "สองธรรมราชา" โดย "อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน