การศึกษาของเยาวชนในเรื่องพระพุทธศาสนา หนึ่งในหัวข้อพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"การศึกษาของเยาวชนในเรื่องพระพุทธศาสนา" หนึ่งในหัวข้อพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กับ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"

Publish 2016-10-30 11:29:58

“การศึกษาของเยาวชนในเรื่องพระพุทธศาสนา” หนึ่งในหัวข้อพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ กับ ‘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก’

จากบันทึกส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) บันทึกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หนังสือ “ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ได้บันทึกถึงความสนพระทัยในเรื่องการศึกษาในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนไทย พระองค์ได้นำมาปรึกษากับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก  ให้เด็กเล็กๆ จำประวัติมากเกินไป

สมเด็จพระสังฆราช :

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดหลักสูตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร  น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร  และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนศาสนาคฤหัสถ์ได้ มีจัดไว้ทำนองนี้  น่าจะทำแจกหรือมีจำหน่ายถูกๆ  ของกระทรวงก็ปล่อยเป็นส่วนของกระทรวง

สมเด็จพระสังฆราช :

จะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำ  แต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้น เขียนแล้วคิดว่าง่าย เด็กเข้าใจ  ครั้นไปลองสอนกับเด็ก คือให้เด็กอ่าน เด็กก็ไม่เข้าใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

ถ้าประสงค์จะทดสอบก็ได้  เขียนส่งไปให้ทูลกระหม่อม เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ อ่าน พระชนม์พรรษา  ถ้าจะทดสอบอายุน้อยกว่านั้นก็ได้ พระชนม์พรรษา (ทรงเรียกลูกสาวคนโต คนอายุปี)


กิตติ  ทีนิวส์ คัดมา

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับเหล่าพระอริยสงฆ์อีกมากมายได้ในหนังสือ “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ” โดย “วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน