น้อมรำลึกเดือนตุลาคม... เดือนแห่งการประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ

น้อมรำลึกเดือนตุลาคม... เดือนแห่งการประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ

Publish 2016-10-09 08:21:24

น้อมรำลึกเดือนตุลาคม... เดือนแห่งการประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ

เดือนตุลาคมนี้...เป็นเดือนที่มีวันคล้ายวันประสูติ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2456 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2532 และพระองค์ยังทรงสิ้นพระชนม์เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ค.ศ.2013

.......ขอถวายอภิสัมมานะสักการะด้วยเศียรเกล้า..........พระองค์ ประสูติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 ค.ศ. 1913

สิ้นพระชนม์วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ค.ศ. 2013 เวลา 19:13 น.พระชนม์ 100 ปี 21 วัน

อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2476พรรษา 80 ปี 329 วัน

ทรงสังกัด วัดบวรนิเวศวิหาร

ท้องที่ กรุงเทพมหานคร

สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน