การเผชิญหน้ากันของระหว่าง ๗ พระอริยสงฆ์กับพญานาคราช ที่มีการกล่าวขานถึงมากที่สุด

การเผชิญหน้ากันของระหว่าง ๗ พระอริยสงฆ์กับพญานาคราช ที่มีการกล่าวขานถึงมากที่สุด

Publish 2016-09-27 15:00:08


๑.         พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พบพญานาคผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ณ ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒.         หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี

พบพญานาคงูยักษ์สีดำ ลำตัวขนาดโคนต้นตาลใหญ่ พาท่องเมืองพญานาคใต้แม่น้ำโขง ในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๓.         หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

พบพญานาคในนิมิต ณ ท่าน้ำวัดหินหมากเป้ง ของท่านนั่นเอง อยู่ในอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ซึ่งเรื่องนี้มีข้อมูลที่ตรงกับเรื่อง “สามพญานาครักษาแม่น้ำโขง” ในหนังสือหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ที่จัดพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๘

 
๔.         หลวงปู่หลุย จันทสาโร

พบพญานาคมีมิจฉาทิฏฐิ ที่ภูบักบิด เหนือฟากฝั่งแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

๕.         หลวงปู่สิม พุทธจาโร

พบพญานาคทั้งพวกมิจฉาทิฎฐิและสัมมาทิฏฐิ ที่อาศัยอยู่บริเวณ เขื่อนแม่งัด ถ้ำเชียงดาวและถ้ำตับเตา จังหวัดเชียงใหม่๖.         หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

พบพญานาคมาแสดงฤทธิ์ให้เห็น ทอดลำตัวยาวไปไกลสุดสายตา ณ บริเวณป่าลึกบนภูเขา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

๗.         หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

พบพญานาคมาแสดงให้เห็นใน ถ้ำกกยาใหญ่ ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

และที่วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มา : หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระมหาเถระวิปัสสนาญาณใหญ่ลุ่มแม่น้ำโขง

โดย ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นครพนม คณะศิษย์ร่วมสร้างถวายเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่,

พิมพ์ครั้งที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้าที่ ๓๗-๓๘
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

;