ดั่งแม่น้ำทุกสายที่ไหลลงสู่มหาสมุทร!! ... พระอริยสงฆ์จากทุกสารทิศต่างยกย่อง สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นเสียงเดียว!!

ดั่งแม่น้ำทุกสายที่ไหลลงสู่มหาสมุทร!! ... พระอริยสงฆ์จากทุกสารทิศต่างยกย่อง "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" เป็นเสียงเดียว!!

Publish 2016-08-30 14:16:29

ครั้งหนึ่ง...มีพุทธศาสนิกชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางไปกราบ "พระป่า" สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "พระอริยสงฆ์" ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายๆ วัด

เมื่อคณะศรัทธาได้กราบพระเถระสายพระป่ากรรมฐานอาวุโสสูงองค์หนึ่งและสนทนากันพอสมควรแล้ว พระเถระองค์นั้นจึงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า

"มาทำไมให้ไกลถึงที่นี่!  หากอยากจะกราบพระสุปฏิปันโน (พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ) แล้ว...ก็ให้ไปกราบสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหารสิ  นั่นแหละ...พระสุปฏิปันโนของแท้!!"

ไม่เพียงพระเถระองค์นั้นเท่านั้นที่กล่าวเช่นนั้น ... เพราะยังมีพระอริยสงฆ์อีกมากมายหลายองค์จากทุกสารทิศต่างยกย่องคุณธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นเสียงเดียวกัน ...
"มาทำไมไกลๆ ให้ลำบากลำบนถึงที่นี่ ... อยู่กรุงเทพฯ ถ้าอยากกราบพระดีแล้ว...ก็สมเด็จฯ วัดบวรฯ นั่นแหละ!!"  (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่)

 

"สังฆราชองค์นี้ดีที่สุด"  (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย)

 

"หลวงตาอาจจะมีบารมีทางด้านคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทยเราได้ ... แต่หากเป็นด้านค้ำจุนพระศาสนาแล้ว สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ จะมีบารมีมากกว่าเสียอีกนะ!!"  (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี)

 

"ภูมิจิตภูมิธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นั้นไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศนี้!!"  (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี)


"เป็นอันว่า เมื่อเห็นเข้าอย่างนั้น จิตก็มีอารมณ์คิดบูชาสมเด็จพระสังฆราชมากขึ้นอย่างยิ่ง ...  ท่านอาจจะเคารพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะอะไรก็เป็นเรื่องของท่าน  แต่ที่เพิ่มความเคารพบูชาสมเด็จพระสังฆราชมากขึ้นเพราะท่านไม่มีมานะ  คำว่า ‘มานะ’ แปลว่า การถือตัวถือตนหรือถือยศถือศักดิ์ โดยคิดว่า เวลานี้ฉันเป็นสังฆราช ใครจะโตกว่าฉันไม่ได้ ฉันต้องโตกว่าทุกคนที่เป็นพระสงฆ์  การตัดมานะตัวนี้เป็นเรื่องที่ผู้เขียนบูชาน้ำใจอย่างยิ่ง (และบูชาทุกคนที่ตัดได้ ไม่ใช่เฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น)  ท่านที่ตัดมานะ หมดการถือตัวถือตน ตามภาษาพระที่เรียกว่า ‘สังโยชน์’ ท่านถือว่ามีความดีสูง ควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง  ใครบูชา...คนนั้นเป็นคนมีอุดมมงคล คือ มงคลสูงสุด"  (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี, หนังสือ “ธัมมวิโมกข์”)

 

"สมเด็จพระญาณสังวรฯ ท่านอยู่ด้วยอิทธิบาท ๔ เพื่อค้ำพระศาสนาไว้อยู่นะ...เวลานี้!! ... สมเด็จพระญาณสังวรฯ ท่านเป็นพระอรหันต์!!"  (ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง ลำพูน)

 

"สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหารนั้น ท่านเป็นพระอรหันต์นะ!!"  (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย นครพนม)

 

"คุณธรรมของสมเด็จฯ วัดบวรนั้น...พออยู่พอกินแล้วล่ะ!!"  (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร)

 

--------------------------------------------------------------

ที่มา : http://board.palungjit.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน