ได้เห็นเป็นบุญตา! เผย! เอกสารสำคัญของในหลวงที่สมเด็จญาณฯเก็บรักษาไว้อย่างดี!!

ได้เห็นเป็นบุญตา! เผย! เอกสารสำคัญของ"ในหลวง"ที่"สมเด็จญาณฯ"เก็บรักษาไว้อย่างดี!!

Publish 2016-08-04 13:03:08

นั่นคือ เอกสาร "ทะเบียนพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร"  เมื่อครั้งที่ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผนวชในปี 2499

 

โดยเอกสารสำเนาที่พบในตำหนักคอยท่าปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเก็บไว้ในกรอบ แต่ความที่พระองค์มีเพียงกรอบที่เล็ก พระองค์ทรงเลยพับท้ายกระดาษ เพื่อให้เข้ากรอบรูปที่ทรงมีอยู่ ต่อมากรอบรูปดังกล่าวแตกไป และที่เหลืออยู่ คือ เอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แผ่นนี้

 

สมเด็จญาณประมวลภาพ ในหลวงเมื่อครั้งออกผนวช


Cr.,ภากร นครกุลเชษฐ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน