วัดจังหวัดหนองคายสีขาว...ศปส.หนองคาย ถวายความรู้แด่พระวินยาธิการ ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์เพื่อเป็น “วัดสีขาว”

Publish 2018-07-05 16:13:38


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา  09.00  น. ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส  วัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธาน เปิดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระวินยาธิการ (พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระวินัย)  ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์  เพื่อเป็น  “วัดสีขาว”  จังหวัดหนองคาย  ประจำปี 2561


วัดจังหวัดหนองคายสีขาว

นายโสภณ  ห่วงญาติ  นายอำเภอเมืองหนองคาย,  รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย  (ศปส.) ได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้พระวินยาธิการ  ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวทางปฏิบัติของการป้องกัน   และแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ในระดับพื้นที่  ด้วยการถวายความรู้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ที่ได้มีความรุนแรงมากขึ้น  โดยมีการแพร่ระบาดเข้าไปในทุกกลุ่มอายุ  อาชีพ  และมีการแพร่ระบาดในวัด  ซึ่งเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ งดงาม  รวมถึงมีข่าวพระสงฆ์และสามเณรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ทั้งเป็นผู้เสพและผู้ค้า นำมาสู่ความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันสงฆ์โดยรวม

“วัดสีขาว”


ดังนั้น  จึงเป็นพันธกิจของพุทธบริษัททั้งหลาย  ทั้งพระสงฆ์  สามเณร  ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา  พุทธศาสนิกชน  ต้องร่วมใจกันปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนาให้พ้นจากภัยรุกรานของยาเสพติด  และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีหลักยึดมั่นของประชาชน  ในการก้าวผ่าน วิกฤตปัญหายาเสพติด โดยมีพระวินยาธิการ  พระเถรานุเถระในจังหวัดหนองคาย  ร่วมกิจกรรมกว่า  300 รูป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :