ปทุมธานี ผวจ.นำสถานประกอบกิจการ มยส.32แห่งขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

ปทุมธานี ผวจ.นำสถานประกอบกิจการ มยส.32แห่งขับเคลื่อนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

Publish 2018-06-26 15:27:27


 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 มิ.ย.61 ดร.พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ลงนามความร่วมมือ MOUขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพ และการมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดปทุมธานีนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 ของจังหวัดปทุมธานี โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน 11 แห่งพร้อมมอบใบรับรอง มยส. สำหรับสถานประกอบกิจการ มยส. จำนวน 21 แห่ง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อธำรงรักษามาตรฐานให้เกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างเจตนคติที่ดีให้เกิดเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักแนวทางประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :